Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Linia Verde 0-8003-3388   |  info@egalitate.md  

     Română      Русский      English
Prima pagină  »  Ce trebuie să cuprindă plîngerea?
Ce trebuie să cuprindă plîngerea?

Conform prevederilor Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii şi potrivit normelor de drept internaţional public de drepturile omului, a practicii Curţii Europene de Drepturile Omului la examinarea cazurilor de presupusă discriminare, Consiliul aplică următoarea schemă:

 1. tratament diferenţiat (negativ, mai puţin favorabil, inegal);

Pentru constatarea tratamentului diferenţiat trebuie să fie elucidate următoarele aspecte:

 • comparatorul (trebuie să arătaţi în comparaţie cu cine, faţă de Dumneavoastră, se aplică tratament diferenţiat), astfel, distingem următoarele situaţii de tratament diferenţiat:

 1. persoana X şi persoana Y sunt în situaţii (S) similare, însă este aplicat tratament (T) diferenţiat; (Sx=Sy Tx≠Ty)

 2. persoana X şi persoana sunt în situaţii (S) diferite, însă este aplicat acelaşi tratament (T); (Sx≠Sy Tx=Ty)

 • prezenţa unui criteriu protejat de discriminare (vîrstă, sex, rasă, etnie, naţionalitate, dizabilitate, limbă sau altele);

 • drept lezat (trebuie să arătaţi că prin acţiunile făptuitorului a fost încălcat un drept legitim);

 • Lipsa unei justificări obiective şi rezonabile pentru tratamentul diferenţiat, bazat pe una sau mai multe criterii protejate de discriminare. Tratamentul diferenţiat nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă dacă acesta nu urmăreşte un scop legitim sau dacă nu există o relaţie rezonabilă de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit (făptuitorul este obligat să elucideze care este justificarea).

 

Exemplu: Refuzul unui restaurant de a deservi romii.

În acest caz, petiţionarul (victima discriminării) trebuie să elucideze următoarele elemente:

 • Tratament diferenţiat: faptul că alte persoane sunt deservite, iar pretinsa victimă  nu (comparatorul este efectuat între romi şi clienţi de o altă apartenenţă etnică; aceasta înseamnă că victima discriminării şi alţi clienţi au fost în situaţii similare Sromi=Sclienţi, însă trataţi diferit TromiTclienţi, prin faptul că clienţii au fost deserviţi, iar romul - nu);

 • Criteriu pe care se face discriminarea: victima discriminării a fost refuzată întrucît este rom(criteriu de apartenență etnică);

 • Drept lezat: dreptul de a fi deservit de către restaurantul în cauză;

 • Lipsa unei justificări obiective şi rezonabile pentru tratamentul diferenţiat (opţional pentru petiţionar): faptul că nu există vreun motiv obiectiv şi rezonabil de a refuza deservirea. Elucidarea justificării obiective şi rezonabile este caracteristică făptuitorului. Exemplu de justificare rezonabilă şi obiectivă pentru făptuitor este: pretinsa victima a avut un comportament inadecvat (înjura, a fost în stare de ebrietate avansată etc.)

Astfel, orice plîngere adresată Consiliului trebuie să cuprindă informaţii privind fiecare din cele 4 elemente cheie, care vor permite înţelegerea faptelor şi a presupusei discriminări.Prima pagină  »  Ce trebuie să cuprindă plîngerea?

31.07.2017
4 ani de la fondarea Consiliului - mesajul dlui președinte Ian Feldman
24.07.2017
Ziua ușilor deschise
21.07.2017
Reprezentaţii ONG-lor din regiunea transnistreană - interesați de activitatea Consiliului

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180 of. 600
E-mail: info@egalitate.md
Tel: (022) 212 817. Fax: (022) 212 817

 


© 2019 Consiliul pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS