Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Linia Verde 0-8003-3388   |  info@egalitate.md  

     Română      Русский      English
Prima pagină  »  Ce fel de plîngeri pot fi adresate Consiliului?
Ce fel de plîngeri pot fi adresate Consiliului?

Consiliul examinează toate plîngerile prin care se comunică despre un presupus act de discriminare. Formele de discriminare şi criteriile protejate sînt indicate în  Art. 1 şi 2 al Legii nr. 121 privind asigurarea egalităţii: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dezabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu precum orientare sexuala, provenienţă socială, proprietate, starea sănătăţii, HIV/SIDA, etc.

Dacă dumneavoastră consideraţi că aţi fost supus discriminării, puteţi adresa Consiliului o plîngere.

Consiliul poate examina doar plîngerile referitoare la discriminare, conform prevederilor  Legii nr. 121 privind asigurarea egalităţii. Nu sunt acceptate plîngerile  anonime,  repetitive (aceeaşi plîngere fără informaţii sau dovezi suplimentare) sau care sunt de competenţa altor autorităţi publice.Prima pagină  »  Ce fel de plîngeri pot fi adresate Consiliului?

31.07.2017
4 ani de la fondarea Consiliului - mesajul dlui președinte Ian Feldman
24.07.2017
Ziua ușilor deschise
21.07.2017
Reprezentaţii ONG-lor din regiunea transnistreană - interesați de activitatea Consiliului

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180 of. 600
E-mail: info@egalitate.md
Tel: (022) 212 817. Fax: (022) 212 817

 


© 2019 Consiliul pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS