Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Linia Verde 0-8003-3388   |  info@egalitate.md  

     Română      Русский      English
Prima pagină  »  Decizii
Decizii
DECIZIA din 5 mai 2017 cauza nr. 17/17
Publicat: 12.05.2017   

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, faptele expuse în nota de autosesizare și susținerile scrise și verbale ale reclamatului: ÎM „Regia Transport Electric” mun. Chișinău, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.

Descaracă documente ataşate
pdf, 664 KB


Alte Decizii

Publicat: 29.06.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarilor: A.V. și alții reclamaților: Compania de Construcții SRL „Glorinal”, Pretura sec. Rîșcani, verificatorul – Dl. Z.A., proiectantul – Dl. S.V., şeful de şantier – Dl. I.P. au deliberat, în ședință publică, cu privire la următoarele
Publicat: 27.06.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarei: dna T.M. reclamaților: dl V.R., director al bibliotecii "Onisifor Ghibu" filială a Bibliotecii Municipale "B. P. Hașdeu"; Biblioteca Municipală "B.P. Haşdeu" au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 21.06.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise ale petiționarului: V.P. reclamaților: Procuratura Anticorupție, Judecătoria Chișinău sediul Buiucani au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 20.06.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, conținutul notei de autosesizare şi susţinerile verbale ale reclamatului: SC "ViviAuto" SRL, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 19.06.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea dlui B.S., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 08.06.2017   
I. Motivul sesizării La data de 16 martie 2017 a parvenit sesizarea dnei M. A. prin care solicită Consiliului să se expună asupra următorului aspect: • Constituie tratament discriminatoriu pe criteriul de vârstă neavansarea în treapta de salarizare a persoanelor care și-au exercitat dreptul la pensie pentru limită de vârstă, comparativ cu angajații care nu au atins vârsta de pensionare ?
Publicat: 08.06.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarului: B.F. reclamaților: IMSP Centrul de Diagnosticare Medicală și Dispensarului Cardiologic din Chișinău au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 31.05.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarei: Asociația Obștească "Comunitatea Armeană din Moldova" reclamatei: A.G. au deliberat, în ședință deschisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 30.05.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință închisă, susţinerile scrise și verbale ale petiționarului: A.P., reprezentat de avocatul Andrei Lungu reclamatului: Centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost „Reîntoarcere”, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 29.05.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dl I.A. în interesele lui S.A., J.A., G.T., L.N., T.E., M.V., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 29.05.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susținerile scrise ale petiționarului: A.G. reclamatului: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 24.05.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiționarului: S.I. reclamatului: BC "Comerțbank" S.A., și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 23.05.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiționarului: O. O. reclamatului: Inspectoratul de Stat al Muncii au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. I. Obiectul plângerii Pretinsa discriminare în acces la servicii publice.
Publicat: 22.05.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise și verbale ale petiționarei: L.I. reclamaților: A.C., Inspectoratul de Poliție Soroca și Inspecția Ecologică Soroca au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 19.05.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiționarului: C.V. reclamatului: Centrul de Poștă mun.Bălți, Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei ", și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 18.05.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea dlui N. U., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 11.05.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiţionarilor: D.I., N.D., D.A., P.B., M.V., B.V., S.P., D.V., G.O., B.V., B.E. reclamatului: Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 11.05.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea dlui A.V., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 10.05.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarului: V. C. reclamaţilor: Oficiul stare civilă sect. Centru, mun. Chişinău (OSC) şi Serviciul stare civilă (SSC) persoanei interesate: Ministerului Afacerilor Interne au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 03.05.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale petiționarului: Ţ.V. reclamaţilor: Ministerul Afacerilor Interne (MAI) şi Inspectoratul General de Poliţie mun. Chișinău, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 03.05.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarei: R.N., în interesul fiului R.I. reclamaților: Consiliul Teritorial de Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Orhei (CTDDCM Orhei), Agenţia Ocupării Forţei de Muncă raionul Orhei (AOFM Orhei), Primăria satului Pohrebeni, Tehnoif-Agro S.R.L., și au deliberat, în ședință deschisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 28.04.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarei: V.C. reclamaţilor: Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS), Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 20.04.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiționarului: N.Z. reclamatului: SC "OGUZSATLINK" SRL, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 20.04.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale petiționarei: M.C. reclamatului: Ministerul Educaţiei, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 12.04.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarului: A.P. reclamatului: "Best People" SRL, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 11.04.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarului: C.L. reclamatei: G.R. notar public, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 11.04.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea dnei D.L., redirecționată de către Ministerul Educației, conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 04.04.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiţionarului: V.S. reclamatei: Curtea de Apel Chișinău au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 28.03.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarei: R.M. reclamaţilor: E.P., directoare a Bibliotecii Naţionale şi A.T. prim directoare adjunct a Bibliotecii Naţionale, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 27.03.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiționarului: V.S. reclamaţilor: SRL "Geoconstanta", ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.

1 - 30 din 406

31.07.2017
4 ani de la fondarea Consiliului - mesajul dlui președinte Ian Feldman
24.07.2017
Ziua ușilor deschise
21.07.2017
Reprezentaţii ONG-lor din regiunea transnistreană - interesați de activitatea Consiliului

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180 of. 600
E-mail: info@egalitate.md
Tel: (022) 212 817. Fax: (022) 212 817

 


© 2019 Consiliul pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS