Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Linia Verde 0-8003-3388   |  info@egalitate.md  

     Română      Русский      English
Prima pagină  »  Decizii
Decizii

Publicat: 21.10.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susținerile scrise și verbale ale petiționarei: dna G.A., reclamatului: Comisia Electorală Centrală (CEC) au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 20.10.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale petiţionarului: dl C.I. reclamaților: Direcția de Învățământ a Consiliului Raional Leova și Liceul Teoretic "Constantin Spătaru", or. Leova, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 19.10.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale petiționarei: dna M.V. reclamatului: dl V.V., administrator al SRL "INDUSTRIALPROIECT", și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 13.10.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susținerile scrise ale petiționarei: dna N.N. reclamatului: dl S.G., și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 10.10.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dna A.D. împotriva dlui C.V., judecător în Judecătoria Buiucani, conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 10.10.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plîngerea depusă de dl V.N. către instanțele judecătorești, conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 06.10.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiționarului: dl P. A. reclamatului: Secția de Supraveghere Transport și Circulație Rutieră a Direcției de Poliție mun. Chișinău (SSTCR), și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 04.10.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de "Interacces-M" SRL împotriva Inspectoratul Național de Patrulare, conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 04.10.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarilor: dna O.G., dl V. S. și dna M. S. reclamaților: Banca de Economii S.A. în proces de lichidare și Banca Națională a Moldovei, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 03.10.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plîngerea redirecționată de către Comisia Electorală Centrală (CEC) referitoare la acţiunile Partidului Politic "Partidul Socialiştilor din Republica Moldova", conform celor descrise, şi au deliberat cu privire la următoarele.
Publicat: 03.10.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plîngerea depusă de către dl P.A. împotriva Curții de Apel Chișinău, conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 03.10.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale petiționarilor: dl A. G. și AO Centru de Informaţii GENDERDOC-M reclamaților: Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui și Ministerul Sănătăţii și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 30.09.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale: petiționarului: dl I. C., reclamatului: Ministerul Justiţiei și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele
Publicat: 30.09.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință închisă, susţinerile scrise şi verbale ale petiţionarei: dna N. V., reprezentată de avocatul dl M.V. reclamatului: Judecătoria Centru, mun. Chişinău, reprezentată de dna L.P., şefa Direcţiei generalizare şi sistematizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele
Publicat: 30.09.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plîngerea depusă de dl C.P. împotriva dlui A.G. și dlui R.G., colaboratori ai Serviciului Regim și Supraveghere ai Penitenciarului nr. 15, conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 30.09.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plîngerea depusă de dl V. I. către judecătorii Curţii de Apel Chişinău şi Curții Supreme de Justiţie, conform celor descrise, şi au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 29.09.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale petiționarului: dl S.V. reclamatului: SC "Impicar-Plus" SRL și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele
Publicat: 14.09.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiționarei: dna A. P., reclamatului: dl O. G., şef IMSP "Centrul de Sănătate" Ed., și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 12.09.2016   
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, la şedinţa de deliberare din 6 septembrie 2016, a examinat plîngerea depusă de către SC "ECORECYCLE" SRL către Serviciul Vamal, conform celor descrise, şi au deliberat cu privire la următoarele.
Publicat: 06.09.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședințele de deliberare din 18 august 2016 și 2 septembrie 2016 a examinat cauza nr. 438/16 și analizînd susținerile scrise și verbale ale petiționarelor: dna P.O., dna C.T.şi dna C.V. reclamatului: SC "PVK-Grup" SRL cu privire: la pretinsa discriminare pe criteriu de sex a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 22.08.2016   
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, la şedinţa de deliberări din 24 iunie 2016, 29 iulie 2016 și 18 august 2016, a examinat: cauza nr: 432/16, şi analizînd susţinerile scrise şi verbale ale petiţionarului: dl M.I. reclamatului: Primăria oraşului Drochia, reprezentată de către dl D.V., viceprimar cu privire la: pretinsa discriminarea în cîmpul muncii pe criteriul de apartenenţă politică a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 22.08.2016   
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, la şedinţa de deliberări din 22 iulie și 16 august 2016 a examinat: cauza nr: 427/16, şi analizând susţinerile scrise şi verbale ale petiţionarei: dnei A. M., părţii interesate: dnei G. D, Coaliţia Nediscriminare, reclamaților: Casa Naţională de Asigurări Sociale, reprezentată de dl D. G., specialist principal, Direcţia Juridică, Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, reprezentat de A.C, consultant superior, Direcţia politici de asigurări sociale cu privire la: pretinsa discriminarea în acces la serviciile de protecţie socială, a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 22.08.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminări și asigurarea egalității, la ședința de deliberare din 18 august 2016, a examinat cauza nr: 430/2016 și analizînd susținerile scrise ale petiționarului: dl S. V. reclamaților: Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău și Curtea de Apel Chișinău cu privire la: pretinsa discriminare pe criteriu de dizabilitate în acces la justiție manifestată prin lipsa acomodării rezonabile au deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 19.08.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Consiliul), la ședința de deliberare din 18.08.2016, a examinat cauza nr. 441/16, demarată la plîngerea depusă de către dl B.D.împotriva Administrației ACC 55/261, redirecționată Consiliului de către Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, și au deliberat cu privire la următoarele
Publicat: 17.08.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședințele de deliberări din 21 iunie 2016, 26 iulie 2016 și 16 august 2016 a examinat cauza nr. 429/16 și analizînd susținerile scrise și verbale ale petiționarei: dnei P.O. reclamatului: SC "Soho Club" SRL cu privire: la pretinsa discriminare pe criteriu de sex și hărțuire pe criteriu de gen a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 16.08.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la ședința de deliberare din 09 august 2016 a examinat plîngerea depusă de către dl I.S., conform celor descrise și a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 15.08.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședințele de deliberări din 21 iunie 2016, 29 iulie 2016 și 12 august 2016 a examinat cauza nr. 426/16 și analizînd susținerile scrise și verbale ale petiționarului: dl D.M. reclamaţilor: dl U.V., Director al Serviciului Piscicol şi dl V.V., Director-adjunct al Serviciului Piscicol cu privire: la pretinsa discriminare în cîmpul muncii pe criteriu de apartenenţă politică a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 11.08.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la ședințele de deliberări din 24 iunie 2016, 22 iulie 2016 și 9 august 2016 a examinat cauza nr. 425/16 și, analizînd susținerile scrise și verbale ale petiționarului: dl C.D., reclamatului: Termoelectrica SA, reprezentată de către dl C.S. cu privire la pretinsa discriminare în cîmpul muncii pe criteriu de vîrstă, a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 08.08.2016   
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, la şedinţa de deliberare din 05 august 2016, a examinat plîngerea pe cauza nr. 433/16, depusă de S.A. conform celor descrise și a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 01.08.2016   
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, la şedinţa de deliberare din 29 iulie 2016, a examinat plîngerea pe cauza nr. 431/16, depusă de dl A.D.către ICS "CSM Uniform" SRL şi au deliberat cu privire la următoarele.

91 - 120 din 407

31.07.2017
4 ani de la fondarea Consiliului - mesajul dlui președinte Ian Feldman
24.07.2017
Ziua ușilor deschise
21.07.2017
Reprezentaţii ONG-lor din regiunea transnistreană - interesați de activitatea Consiliului

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180 of. 600
E-mail: info@egalitate.md
Tel: (022) 212 817. Fax: (022) 212 817

 


© 2019 Consiliul pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS