Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Linia Verde 0-8003-3388   |  info@egalitate.md  

     Română      Русский      English
Prima pagină  »  Decizii
Decizii

Publicat: 10.01.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință secretă, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarului: dl C.C. reclamaţilor: dl I.S., şef al Catedrei Electroenergetică în cadrul Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică a Universității Tehnice din Moldova (UTM), dl V. P., decan al Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică a UTM, dl N.M., conferenţiar universitar, catedra Electroenergetică, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 09.01.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale petiţionarilor: Asociația Obștească "Motivație" și dl I.M., director executiv al asociației reclamaţilor: Judecătoria Centru mun. Chișinău și dna S.T., judecătoare în cadrul Judecătoriei Centru mun. Chișinău persoanei interesate: Pretura sectorului Centru mun. Chișinău au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 03.01.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dl H.L., împotriva executorului judecătoresc N.N. și judecătorei G.V., conform celor descrise și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele:
Publicat: 03.01.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dl Z.G., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 02.01.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale petiţionarului: T.I. reclamatei: Administraţia instituţiei preşcolare nr.1 s. Kirsovo, or. Comrat persoanelor interesate: Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Centrul de Sănătate Publică, Avocatului Poporului pentru protecţia drepturilor copilului au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 30.12.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susținerile scrise și verbale ale petiţionarei: dna T.R. reclamaţilor: Inpectoratul de Poliţie Cahul (IP Cahul), Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cahul (IMPS Centrul de Sănătate Cahul), și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 29.12.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale petiționarului: dl K.M., reprezentat de dl C.R. reclamatului: SC "CVIN-COM" SRL au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 28.12.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, susţinerile scrise ale petiționarului: dl R.R. reclamatului: Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Leova (DASPF) au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. I. Obiectul plângerii Pretinsa discriminare în acces la servicii de protecție socială pe criteriul de dizabilitate, manifestată prin refuzul acordării ajutorului social și ajutorului material pentru perioada rece a anului.
Publicat: 16.12.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale petiționarei: dna I.B. reclamatei: dna D.C., profesoară de clase primare la IP LT "Onisifor Ghibu" mun. Chișinău părţilor interesate: Administrația LT "Onisifor Ghibu", Ministerul Educației, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 15.12.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dna C.A., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 14.12.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dna A.R., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 13.12.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiționarilor: Grup de pensionari ai MAI reclamatului: Ministerul Afacerilor Interne (Serviciul medical) au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 12.12.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale petiționarului: dl M. I. reclamaților: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF), Casa Teritorială de Asigurări Sociale Botanica (CTAS) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) părților interesate: Oficiul Avocatul Poporului (Ombudsmanul), Coaliția Nediscriminare (CND), și au deliberat din cauza parității de voturi în 4 ședințe închise, cu privire la următoarele:
Publicat: 11.12.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de C.C., M.D. și A.U. împotriva Serviciul Piscicol, conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 09.12.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dl M.R. împotriva SA "Moldtelecom", conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 07.12.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dl M.U. către BC "Moldindconbank" SA conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 29.11.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dl O.R., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 24.11.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dna M.A., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 24.11.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dl V.I., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 16.11.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, faptele expuse în nota de autosesizare și susținerile scrise și verbale ale reclamatului: Vestel&Company SRL (Restaurantul "Gallo Pub") și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 10.11.2016   
Publicat: 10.11.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plîngerea depusă de dl V.C., către Uniunea Avocaţilor, conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 09.11.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plîngerea depusă de dl P.I. către Termoelectrica SA, conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 07.11.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale petiționarilor: dl A. G. și AO Centru de Informaţii GENDERDOC-M reclamaților: Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui și Ministerul Sănătăţii și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 04.11.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dl N.V. împotriva Judecătoriei Rîșcani, conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 01.11.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plîngerea depusă de către dl M.T. și dna M.N. împotriva familiei G., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 01.11.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiționarei: dna L.A. pozițiile părților interesate: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Agenţia Naţională Transport Auto, Camera de Licenţiere au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 28.10.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dl G.R., conform celor descrise și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 25.10.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea dlui I.G. către dl I.C. primar al s. Ciuciulea, r-nul Glodeni, conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 21.10.2016   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiţionarului: dl D.F. reclamatului: ÎCS "Easy Credit" SRL au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.

61 - 90 din 407

31.07.2017
4 ani de la fondarea Consiliului - mesajul dlui președinte Ian Feldman
24.07.2017
Ziua ușilor deschise
21.07.2017
Reprezentaţii ONG-lor din regiunea transnistreană - interesați de activitatea Consiliului

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180 of. 600
E-mail: info@egalitate.md
Tel: (022) 212 817. Fax: (022) 212 817

 


© 2019 Consiliul pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS