Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Linia Verde 0-8003-3388   |  info@egalitate.md  

     Română      Русский      English
Prima pagină  »  Decizii
Decizii

Publicat: 27.03.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiționarului: V.S. reclamaţilor: SRL "Geoconstanta", ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 24.03.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea dlui R A., redirecționată de către Inspectoratul de Poliție mun. Bălți, conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 22.03.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de "Jurnal de Chișinău Plus" SRL, conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 22.03.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarei: E.S. reclamaţilor: Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS), Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) părții interesate: A.O. Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 15.03.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dl D.C., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 10.03.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarilor: V.P., Val Butnaru, T.P., V.B., S.P., I.F., Oleg Brega, Ion Costaș, L.N. reclamatului: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și Igor Dodon au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 07.03.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarei: T. M. reclamaților: V. R., director al bibliotecii "Onisifor Ghibu" filială a bibliotecii municipale "B. P. Hașdeu"; Biblioteca Municipală "B.P. Haşdeu" au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 03.03.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de M.A. împotriva Direcției regionale Nord a Departamentului Poliției de Frontieră (DR Nord a DPF), conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 02.03.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiţionarului: V.S. reclamatei: Judecătoria Chișinău sediul Buiucani și sediul Rîșcani au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 01.03.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dl M.G., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 28.02.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, susţinerile scrise ale petiționarului: O.Ș. reclamatului: Serviciul Vamal al RM au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele:
Publicat: 20.02.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiționarei: L.N. reclamatei: P.A., medic de familie satul Belicenii Noi, r-nul Sîngerei au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 17.02.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susținerile scrise ale petiționarei: M.P. reclamaților: P. P., jurnalist și Publicația Periodică "Timpul de Dimineață" au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 16.02.2017   
Publicat: 15.02.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat dosarul nr. 500/16 petiționar: S.V. reclamat: ÎS "Gările și Stațiile Auto", și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 14.02.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dna V.R., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 14.02.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dl C.I. către directoarea IP Gimnaziu Peticeni, conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 10.02.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiționarei: S.V. reclamatelor: S.C. și D.C., angajate ale Oficiului Stării Civile Bălți (OSC Bălți) și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 10.02.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale petiţionarului: dl C.V. reclamaţilor: dl I.V., consilier local al satului Hîrbovăț, Inspectoratul de Poliţie Anenii Noi, Procuratura Anenii Noi au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 03.02.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarei: N. M. reclamaţilor: Inspectoratul de poliţie Rezina (IP Rezina); A.Ţ., asistentă social; Procuratura Rezina, procuror V.B. părților interesate: Primăria s. Gordinești, r-nul Rezina; Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei r-nul Rezina au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 27.01.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale petiționarilor: Grigore Petrenco și deputații fracțiunii parlamentare a PCRM reclamatului: Iurie Chirinciuc, Ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 26.01.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, faptele expuse în nota de autosesizare și susținerile verbale ale reclamatului: SC "Digla-Stil" SRL au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 26.01.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiționarei: D.O. reclamatei: R.E., Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei mun. Bălți (DASFP mun. Bălți) au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 24.01.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiționarului: V.S. reclamaţilor: SC "Optica Natalia" SRL, Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău și Biroul Asociat de Avocați Rîșcani mun. Chișinău (BAA Rîșcani) au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 23.01.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale petiționarului: P.N. reclamatului: ÎS "Gările și Stațiile Auto" și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 17.01.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dl Ț.I., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 16.01.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, susţinerile scrise ale petiționarei: dna S.B. reclamatului: ÎS CA "Air Moldova" au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 12.01.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale petiţionarelor: dna T.L. şi dna T. T. reclamaţilor: Primăria Anenii Noi, Inspectoratul de Poliţie Anenii Noi, dl S.I. au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 11.01.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat plângerea depusă de dl Z.V., conform celor descrise, și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
Publicat: 11.01.2017   
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: Ian FELDMAN – preşedinte Oxana GUMENNAIA – membră Andrei BRIGHIDIN – membru Lucia GAVRILIȚĂ – membră au examinat susţinerile scrise ale petiționarei: dna E.C. reclamaţilor: Comisia de Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al gimnaziului Săseni; Membrii Comisiei de transmitere a documentaţiei a Direcţiei Învăţământ Tineret şi Sport Călărași; Comisia de Contestație a Ministerului Educației au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.

31 - 60 din 407

31.07.2017
4 ani de la fondarea Consiliului - mesajul dlui președinte Ian Feldman
24.07.2017
Ziua ușilor deschise
21.07.2017
Reprezentaţii ONG-lor din regiunea transnistreană - interesați de activitatea Consiliului

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180 of. 600
E-mail: info@egalitate.md
Tel: (022) 212 817. Fax: (022) 212 817

 


© 2019 Consiliul pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS