Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Linia Verde 0-8003-3388   |  info@egalitate.md  

     Română      Русский      English
Prima pagină  »  Decizii
Decizii

Publicat: 01.08.2016   
privind pretinsa discriminare Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, la şedinţa de deliberare din 26 iulie 2016, a examinat plîngerea pe cauza nr. 423/16, depusă de dl I.C.către SC "Robinlux" SRL şi au deliberat cu privire la următoarele.
Publicat: 29.07.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la ședința de deliberare din 29 iulie 2016 a examinat cauza nr. 421/16 și, analizînd susținerile scrise și verbale ale petiționarului: dl V.S., reclamatului: ÎS Întreprinderea pentru Silvicultură Soroca, cu privire la pretinsa discriminare în cîmpul muncii pe criteriu de vîrstă şi dizabilitate, a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 29.07.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședința de deliberare din 29.07.2016, a examinat cauza nr: 422/16 și, analizînd susținerile scrise și verbale ale petiționarului: dl S.M. reclamatei: dna T.T.administratoarea SC "Casa Moldavă" SRL cu privire la: pretinsa discriminare pe criteriu de limbă în acces la bunuri și servicii disponibile publicului. au deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 22.07.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la ședința de deliberare din 22 iulie 2016 a examinat plîngerea depusă de către dl I.P., conform celor descrise și a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 05.07.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședința de deliberare din 1 iulie 2016, a examinat cauza nr: 410/16 și, analizînd susținerile scrise ale petiționarului: dl A.I., or. Cahul, str. X, 23, ap. Y, reclamatului: dna N.I., Administratorul Clubului "Insomnia ", or. Cahul, str. Y 1, cu privire la: pretinsa discriminare pe criteriu de dizabilitate în acces la bunuri și servicii disponibile publicului. au deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 04.07.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședințele de deliberări din 12 mai 2016, 21 iunie 2016 și 1 iulie 2016, a examinat cauza nr: 412/16, și, analizînd susţinerile scrise şi verbale ale petiţionarei: dna V.V., Secretara Consiliului local Corjova, reclamatului: dl S.O., Primarul comunei Corjova, cu privire la pretinsa discriminare în cîmpul muncii pe criteriu de apartenență politică a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 01.07.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la ședința de deliberare din 01 iulie 2016 a examinat plîngerea depusă de către dna N.T. și B.R., conform celor descrise și a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 01.07.2016   
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, la şedinţa de deliberaredin 01 iulie 2016, a examinat plîngerea pe cauza nr. 416/16, depusă de dna D.R., preşedinta AO "Dreptul şi Familia" către Inspecţia de Stat în Construcţii, conform celor descrise în plîngereşi au deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 01.07.2016   
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, la şedinţa de deliberare din 1 iulie 2016, a examinat plîngerea pe cauza nr. 414/16, depusă de dl T.B.către C.V., preşedinte al Întovărăşirii Pomicole "GRAD Constructor", şi au deliberat cu privire la următoarele.
Publicat: 01.07.2016   
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, la şedinţa de deliberări din 24 iunie 2016 și 01 iulie 2016 a examinat cauza nr: 419/16 şi analizînd susţinerile scrise şi verbale ale petiţionarului: dl O.Ş., reclamatului: Banca de Economii SA, reprezentată de dna M.A., jurist, Banca de Economii SA, dl D. A., șef Direcţie personal, dna L.I., preşedinta Comitetului sindical, cu privire la: pretinsa discriminare în cîmpul muncii pe criteriu de vîrstă a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 28.06.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la ședința de deliberare din 28 iunie 2016 a examinat plîngerea depusă de către dl A.C., conform celor descrise și a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 24.06.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la ședința de deliberare din 24 iunie 2016 a examinat plîngerea depusă de către dl I.G., conform celor descrise, și a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 24.06.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședințele de deliberare din 3 iunie 2016 și 24 iunie 2016, a examinat cauza nr. 401/16 din 16 februarie 2016 și, analizînd susținerile scrise și verbale ale petiționarei: dnei C.T., reclamatei: dna V.C., Preşedinta Judecătoriei Călăraşi, cu privire: la pretinsa hărțuire în cîmpul muncii pe criteriu de convingeri şi instigare la discriminare, a deliberat cu privire la următoarele :
Publicat: 24.06.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședința de deliberare din 03 iunie și 24 iunie 2016, a examinat cauza nr: 404/16 și, analizînd susținerile scrise și verbale ale petiționarei: dna C.G., reclamatei: dna O.Z., Președinta ACC 52/437, martorei: dna Z.L., martorei: dna D.S. cu privire la: pretinsa discriminare pe criteriu de origine etnică în acces la bunuri și servicii disponibile publicului au deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 21.06.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la ședința de deliberare din 21 iunie 2016 a examinat plîngerea depusă de către dna S.A., conform celor descrise și a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 21.06.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședința de deliberare din 21 iunie 2016 a examinat plîngerea pe cauza nr. 408/16, depusă de dna V.M., conform celor descrise în plîngere și au deliberat cu privire la următoarele.
Publicat: 21.06.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la ședința de deliberare din 21 iunie 2016 a examinat plîngerea depusă de către dna G.O., conform celor descrise și a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 21.06.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la ședința de deliberare din 21 iunie 2016 a examinat plîngerea depusă de către dl V.I., conform celor descrise și a deliberat cu privire la următoarele.
Publicat: 21.06.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședințele de deliberări din 20 mai 2016 și 21 iunie 2016, a examinat cauza nr: 400/16, și analizînd susţinerile scrise şi verbale ale petiționarilor: dl G.V.și a dnei G.S., reclamatei: dna O.G., educatoarea grupei nr.X a grădiniței - creșă nr. 180, părții interesate: dna S.D., director grădiniței - creșă nr. 180, cu privire la pretinsa discriminare pe criteriul de dizabilitate a minorului în procesul educațional sub formă de instigare.
Publicat: 03.06.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la ședința de deliberare din 03 iunie 2016 a examinat cauza nr. 377/16 şi analizînd susținerele scrise și verbale ale petiționarului: dl I.Ş.,reclamatului: Ministerul Culturii al Republicii Moldova,cu privire la pretinsa discriminare în cîmpul muncii pe criteriu de opinie şi origine etnică, a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 03.06.2016   
La data de 12 mai 2016 în adresa Consiliului a parvenit demersul dlui Vitalie Meşter, director executiv al A.O. ”Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi” privind eliberarea avizului consultativ pentru a fi prezentat în instanța de judecată într-un litigiu pendinte către P.P. "Făclia" S.R.L. şi dl. Vitalie Pastuh-Cubolteanu.
Publicat: 03.06.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la ședința de deliberare din 03 iunie 2016 a examinat plîngerea depusă de către dl M.M., conform celor descrise, și a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 03.06.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședința de deliberare din 03 iunie 2016, a examinat cauza nr. 396/16, analizînd susținerile scrise și verbale ale petiționarului: V.I., reclamatului: G.M., Judecător, Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău cu privire la pretinsa discriminare pe criteriu de limbă în acces la justiţie, a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 03.06.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminări și asigurarea egalități, la ședința de deliberare din 3 iunie 2016 a examinat cauza nr: 397/2016 şi, analizînd susţinerile scrise şi verbale ale petiționarului: dl V.S., reclamații: Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN), Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), Judecătoria Buiucani mun. Chișinău cu privire la: pretinsa discriminare pe criteriu de dizabilitate în acces la bunuri şi servicii disponibile publicului a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 24.05.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, în cadrul şedinţelor de deliberare din 10 mai 2016 și 24 mai 2016, a examinat cauza nr: 406/16, analizînd susținerile scrise și verbale ale persoanei interesate: Asociația Obștească ”Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități”(în continuare CAJPD), Chișinău, str. Pușkin 16, of. 5, Republica Moldova, MD 2012, reclamatului: SRL ”AGROLUXER” S.C., administrator: S.C., cu privire la pretinsa discriminare pe criteriul de dizabilitate și stare a sănătății în acces la bunuri și servicii disponibile publicului, a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 20.05.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședința de deliberare din 20 mai 2016, a examinat plîngerea depusă de către dl Velnița Cornel, conform celor descrise, și a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 20.05.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședința de deliberare din 20 mai 2016, a examinat plîngerea pe cauza nr. 392/15, depusă de dl M.M. către Comisia pentru protecţia drepturilor copilului sect. Botanica, conform celor descrise, și au deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 20.05.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședințele de deliberări din 3 mai 2016 și 20 mai 2016, a examinat cauza nr: 398/16, și analizînd susţinerile scrise şi verbale ale petiționarei: dna P.O., reclamatului: dl T.V., director-interimar ÎMGFL-5, cu privire la pretinsa hărțuire pe criteriu de sex în cîmpul muncii a deliberat cu privire la următoarele:
Publicat: 20.05.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședința de deliberare din 20 mai 2016, a examinat plîngerea pe cauză nr. 391/16, depusă de dl V.I. conform celor descrise şi au deliberat cu privire la următoarele.
Publicat: 12.05.2016   
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la ședința de deliberare din 12 mai 2016 a examinat plîngerea depusă de către dna S.G., conform celor descrise, și a deliberat cu privire la următoarele:

121 - 150 din 407

31.07.2017
4 ani de la fondarea Consiliului - mesajul dlui președinte Ian Feldman
24.07.2017
Ziua ușilor deschise
21.07.2017
Reprezentaţii ONG-lor din regiunea transnistreană - interesați de activitatea Consiliului

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180 of. 600
E-mail: info@egalitate.md
Tel: (022) 212 817. Fax: (022) 212 817

 


© 2019 Consiliul pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS